Hasri, H., U, D., & Sukma, H. (2021). Penambahan buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)sebagai pewarna alami pada pembuatan nugget ikan bandeng (Chanos-chanos). Agrokompleks, 21(1), 26-32. https://doi.org/10.51978/japp.v21i1.281